Members.com privatlivspolitik

Campadre Scandinavia AB, 556795-7245, (”vi”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af ved at give dig adgang til Members.com shoppingklub, en hjemmeside og online-tjeneste, hvor vi og vores samarbejdspartnere skræddersyr tilbud til vores medlemmer om at købe eksklusive brands og kvalitetsmærker inden for tøj, tilbehør, boligindretningsprodukter, livsstilsprodukter, rejser m.v. (”Tjenesten”).

Hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hjemmelsgrundlag, hvilke personoplysninger vi behandler og opbevaringsperiode

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at administrere din medlems­konto

 • Oprette en brugerkonto med tilhørende bruger-ID
 • Nulstille din adgangskode, hvis du har glemt den
 • Gemme produkter, du er interesseret i, og lignende brugervenlige funktioner

 

 • Navn
 • Køn
 • Bruger-ID
 • Kontaktoplysninger
 • CPR-nr. (frivilligt)
 • Adresse
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Adgangskode

Gyldig begrundelse: Opfyldelse af aftale om medlemskab af Members.com:s shoppingklub. Indsamlingen af personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til medlemsvilkårene. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser og er således tvunget til at afvise din anmodning om medlemskab.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i op til tre måneder, efter at du har meddelt os, at du ikke længere ønsker at være medlem af vores shoppingklub.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at kunne håndtere dine køb og ordrer

 • Levere produkterne til dig og sende meddelelser
 • Håndtering af betaling (kun hvis du vælger at betale mod udstedelse af faktura)
 • Håndtering af eventuelle reklamations- og garantisager

 

 • Navn
 • Bruger-ID
 • Kontaktoplysninger
 • CPR-nr. (hvis du har valgt at betale mod udstedelse af faktura)
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Købsinformation, dvs. hvilken vare du har bestilt, og hvor varen skal leveres
 • Brugeroplysninger, du har anført på ”Mine sider”

Gyldig begrundelse: Opfyldelse af købsaftalen. Indsamlingen af personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser og er således tvunget til at afvise din anmodning om medlemskab.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes, indtil købet er gennemført og derefter i en periode på 36 måneder med henblik på at kunne håndtere eventuelle reklamations- og garantisager.

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at kunne sende skræddersyede tilbud til dig

 • Analyse af de til højre nævnte oplysninger for at vurdere, hvilke produkter du personligt er interesseret i, og derefter sende tilbud til dig
 • Indplacere dig i forskellige kundesegmenter på grundlag af oplysningerne til højre, dvs. at vi forsøger at kategorisere dig ud fra, hvad personer med lignende interesser og brug af Tjenesten har syntes om
 • Håndtering af betaling (kun hvis du vælger at betale mod udstedelse af faktura)
 • Håndtering af reklamations- og garantisager

 

 • Navn
 • Køn
 • Bruger-ID
 • Kontaktoplysninger
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Købshistorik
 • Information, der er genereret ud fra, hvordan du har brugt Tjenesten (hvor du har klikket, hvordan du har logget ind, hvilke produkter du har kigget på, og hvor længe du har kigget på produkterne)
 • De interesser, du har anført i forbindelse med oprettelsen af kontoen eller senere tilføjet på ”Mine sider”

Gyldig begrundelse: Opfyldelse af aftale om medlemskab af Campadres shoppingklub. Indsamlingen af personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til medlemsvilkårene. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser og er således tvunget til at afvise din anmodning om medlemskab.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i op til tre måneder, efter at du har meddelt os, at du ikke længere ønsker at være medlem af vores shoppingklub.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at forbedre vores service og vores telefon­selvbetjening og for at efter­uddanne vores medarbejdere

 • Indspille samtalen, du har med vores kundeservice.
 • Analysere din e-mail-korrespondance med os

 

 • Navn
 • Bruger-ID
 • Kontaktoplysninger
 • CPR-nr.
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Din korrespondance med os
 • Tekniske oplysninger om det udstyr, du har brugt (telefon, pc, styresystem o.lign.)

Gyldig begrundelse: Legitim interesse i at tilbyde dig bedre service. Behandlingen er en forudsætning for at varetage vores legitime interesse i at tilbyde dig bedre service.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i op til 30 dage fra indsamlingen af personoplysningerne.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at markedsføre Tjenesten og lignende tjenester og ydelser, efter at dit medlemskab er ophørt

 • Udsendelse af tilbud og nyhedsbreve via e-mail og sms

 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger

Gyldig begrundelse: Legitim interesse i at kunne markedsføre vores produkter over for dig, som i en begrænset periode har været kunde hos os. Behandlingen er en forudsætning for at varetage vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter over for dig, som i en begrænset periode har været kunde hos os. Du har til enhver tid mulighed for at meddele, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve og tilbud, ved at opsige dit abonnement. 

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i op til 12 måneder, efter at du har valgt, at du ikke længere ønsker at være medlem.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at opfylde vores lovbestemte forpligtelser

 • Behandling, som er nødvendig i henhold til lovfæstede krav, domstolsafgørelser eller myndighedsbeslutninger (f.eks. bogføringsloven)

 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • CPR-nr.
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Din korrespondance med os
 • Oplysninger om dine køb

Gyldig begrundelse: Opfyldelse af retlig forpligtelse. Behandlingen er en forudsætning for at opfylde en retlig forpligtelse. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke opfylde vores retlige forpligtelser og er derfor tvunget til at afvise dit køb.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes, indtil købet er gennemført og derefter i en periode på 36 måneder.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at forhindre misbrug og forsøg på bedrageri og for at kunne føre et opdateret medlemsregister

 • Krydskontrol af dine kontakt­oplysninger og dit CPR-nr. med andre brugere for at sikre, at der ikke er oprettet flere konti med dine oplysninger

 

 • Navn
 • CPR-nr.
 • Kontaktoplysninger
 • Tekniske oplysninger vedrørende de anvendte enheder og disses indstillinger (f.eks. IP-adresse, browserindstillinger, tidszone, styresystem, browser og skærmopløsning)

Gyldig begrundelse: Opfyldelse af hhv. retlig forpligtelse og legitim interesse. Hvis der ikke foreligger en retlig forpligtelse, er behandlingen en forudsætning for at varetage vores legitime interesse i at forhindre misbrug af Tjenesten eller forhindre, forebygge og efterforske strafbare handlinger begået imod os.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i op til 36 måneder fra indsamlings­tidspunktet.

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at forbedre Tjenesten

 • Analyse af, hvordan du bruger Tjenesten som bruger, hvor du klikker, og hvor længe du bliver på bestemte sider
 • Tilpasse Tjenesten ved at ændre brugergrænsefladen og redigere informationsstrømmen, således at de funktioner, der anvendes mest, bliver mere synlige

 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Køn
 • Information, der er genereret ud fra, hvordan du har brugt Tjenesten (hvor du har klikket, hvordan du har logget ind, hvilke produkter du har kigget på, og hvor længe du har kigget på produkterne)
 • Tekniske oplysninger vedrørende de anvendte enheder og disses indstillinger (f.eks. IP-adresse, browserindstillinger, tidszone, styresystem, browser og skærmopløsning)
 • Betalingshistorik
 • Betalingsoplysninger
 • Din korrespondance med os
 • Oplysninger om dine køb

Gyldig begrundelse: Legitim interesse i at tilbyde dig en bedre Tjeneste. Behandlingen er en forudsætning for at varetage vores legitime interesse i at tilbyde dig en stadig forbedret Tjeneste baseret på, hvordan Tjenesten rent faktisk bliver brugt.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes i 36 måneder fra indsamlingstidspunktet.

 

Formål

Behandlingsformer

Kategorier af personoplysninger

For at kunne foretage de i denne privatlivs­politik nævnte behandlingsformer

 • Overføre de i denne privatlivs­politik nævnte kategorier af personoplysninger til leverandører af it-systemer, som er ansvarlige for driften af vores it-miljø, f.eks. når vi gemmer dine oplysninger i skyen, eller til leverandører af markedsføringsydelser med henblik på at markedsføre tilbud over for dig

 

 • Samtlige kategorier af personoplysninger, som tidligere er nævnt i denne privatlivspolitik

Gyldig begrundelse: Legitim interesse i at kunne foretage behandlingsformerne i denne privatlivspolitik. Behandlingen en forudsætning for at varetage vores legitime interesse i at foretage de i privatlivspolitikken nævnte behandlingsformer.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne gemmes, så længe behandlingen reelt foregår, i overensstemmelse med nogle af de opbevaringsperioder, der er anført i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi kan indsamle personoplysningerne på to måder:

Modtagere af personoplysninger og overførsler uden for EU/EØS

Vi kan som dataansvarlig virksomhed vælge at lade en samarbejdspartner eller leverandør foretage den ovenfor anførte behandling, f.eks. logistikvirksomheder til transport af varer, du har købt, it-leverandører, som håndterer den nødvendige drift, og medie- og reklamebureauer. En sådan behandling vil ikke ske til et andet formål end det anførte. Nogle samarbejdspartnere og leverandører kan have en del af deres forretningsaktiviteter i lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande). Der sker udelukkende overførsel til de lande, som ifølge EU-Kommissionen har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller hvor leverandøren er i besiddelse af et retligt bindende instrument, som kan håndhæves og garanterer oplysningernes sikkerhed.

Dine rettigheder som registreret

Du er berettiget til:

 

Du er til enhver tid berettiget til at modtage, slette eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk venligst, at hvis du anmoder os om at begrænse behandlingen af eller slette dine personoplysninger, kan det medføre, at vi fremover ikke vil kunne levere Tjenesten.

 

Kontaktinformation

Hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, kan du kontakte os på:

GDPR@members.com

Campadre

Sankt Göransgatan 63

112 38 Stockholm, Sverige