Membersillä tietosuojaseloste

Campadre Scandinavia AB, 556795-7245, (”Campadre”) vastaa rekisterinpitäjänä henkilötiedoista, joita Campadre saa hyväksyessään asiakkaan Campadren ostosklubiin. Ostosklubilla tarkoitetaan verkkosivua ja palvelua, jossa asiakas saa jäsenenä räätälöityjä tarjouksia muun muassa Campadren ja Campadren kumppaneiden tarjoamista korkealaatuisista vaatteista, tarvikkeista, kodinsisustustuotteista, lifestyle-tuotteista ja matkoista (”Palvelu”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, lainmukainen käsittelyperuste, käsiteltävien henkilötietojen tyyppi ja henkilötietojen säilytysaika

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Asiakkaan jäsentilin hallinnointi

 • Käyttäjätilin ja siihen liittyvän käyttäjätunnuksen luominen
 • Asiakkaan salasanan palauttaminen, jos asiakas on unohtanut salasanansa
 • Asiakasta kiinnostavien tuotteiden ja vastaavien helpottavien toimenpiteiden tallentaminen

 

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Käyttäjätunnus
 • Yhteystiedot
 • Henkilötunnus (vapaaehtoinen)
 • Osoite
 • Ostohistoria
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Salasana

Laillinen peruste: Campadren ostosklubin jäsenyyttä koskevan sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa jäsenehtojen mukaiset sitoumuksensa. Jos tietoja ei luovuteta, Campadre ei voi toteuttaa sitoumuksiaan eikä hyväksyä asiakkaan jäsenyyttä.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään pisimmillään kolme kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittanut Campadrelle, ettei halua olla jäsenenä ostosklubissa.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Asiakkaan tekemien ostosten tai tilausten käsittely

 • Tuotteiden toimittaminen asiakkaalle sekä toimituksiin liittyvät ilmoitukset
 • Maksun käsittely (ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas valitsee maksutavaksi laskun)
 • Mahdollisten reklamaatio- ja takuuasioiden käsittely
 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Yhteystiedot
 • Henkilötunnus (jos asiakas on valinnut maksutavaksi laskun)
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Ostotiedot eli tiedot siitä, mitä tuotteita asiakas on tilannut ja mihin tuotteet toimitetaan
 • Asiakkaan Omilla sivuilla ilmoittamat käyttäjätiedot

Laillinen peruste: Ostosopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa ostosopimuksen mukaiset sitoumuksensa. Jos tietoja ei luovuteta, Campadre ei voi toteuttaa sitoumuksiaan eikä hyväksyä asiakkaan jäsenyyttä.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään siihen asti, kun osto on tapahtunut, ja 36 kuukauden ajan sen jälkeen mahdollisten reklamaatio- ja takuuasioiden käsittelyä varten.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Räätälöityjen tarjousten lähettäminen asiakkaalle

 • Viereisessä sarakkeessa mainittujen tietojen analysointi niin, että Campadre voi arvioida, mistä tuotteista asiakas on yksilötasolla kiinnostunut, ja lähettää asiakkaalle tarjouksia.
 • Asiakkaan sijoittaminen eri asiakassegmentteihin oikealla olevien tietojen perusteella. Campadre pyrkii luokittelemaan asiakkaan sen mukaan, mistä samanlaisista asioista kiinnostuneet ja vastaavalla tavalla Palvelua käyttäneet henkilöt ovat pitäneet.
 • Maksun käsittely (ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas valitsee maksutavaksi laskun)
 • Reklamaatio- ja takuuasioiden käsittely

 

 • Nimi
 • Sukupuoli
 • Käyttäjätunnus
 • Yhteystiedot
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Ostohistoria
 • Palvelun käytön perusteella muodostunut tieto (mitä asiakas on klikannut, miten asiakas on kirjautunut sisään, mitä tuotteita asiakas on katsellut ja kuinka kauan asiakas on tuotteita katsellut)
 • Mielenkiinnon kohteet, jotka asiakas on ilmoittanut käyttäjätilin luomisen yhteydessä tai jotka asiakas on myöhemmin lisännyt Omille sivuille

Laillinen peruste: Campadren ostosklubin jäsenyyttä koskevan sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa jäsenehtojen mukaiset sitoumuksensa. Jos tietoja ei luovuteta, Campadre ei voi toteuttaa sitoumuksiaan eikä hyväksyä asiakkaan jäsenyyttä.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään pisimmillään kolme kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittanut Campadrelle, ettei halua olla jäsenenä ostosklubissa.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Campadren palvelun ja äänivasteen parantaminen ja Campadren työntekijöiden kouluttaminen

 • Asiakkaan ja Campadren välisen puhelun äänittäminen
 • Asiakkaan ja Campadren välisen sähköpostikirjeenvaihdon analysointi

 

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Yhteystiedot
 • Henkilötunnus
 • Ostohistoria
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Asiakkaan ja Campadren välinen kirjeenvaihto
 • Asiakkaan käyttämän laitteen tekniset tiedot (esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen malli ja käyttöjärjestelmä)

Laillinen peruste: Oikeutettu etu tarjota asiakkaalle parempaa palvelua. Käsittely on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa oikeutetun etunsa tarjota asiakkaalle parempaa palvelua.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään pisimmillään 30 päivää henkilötietojen keräämisestä alkaen.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Palvelun ja vastaavien palveluiden markkinointi asiakkaan jäsenyyden päätyttyä

 • Tarjousten ja uutiskirjeiden lähettäminen sähköpostilla ja tekstiviestillä
 • Nimi
 • Yhteystiedot

Laillinen peruste: Oikeutettu etu markkinoida Campadren tuotteita asiakkaalle, jonka asiakkuus on kestänyt rajoitetun ajan. Käsittely on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa oikeutetun etunsa markkinoida tuotteitaan asiakkaalle, jonka asiakkuus on kestänyt rajoitetun ajan. Asiakas voi milloin tahansa keskeyttää uutiskirjeiden ja tarjousten vastaanottamisen irtisanomalla tilauksen. 

Säilytysaika: Tietoja säilytetään pisimmillään 12 kuukautta sen jälkeen, kun asiakas on päättänyt, ettei enää halua olla jäsen.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Campadren lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

 • Lakisääteisten vaatimusten taikka tuomioistuin- tai viranomaispäätösten (esimerkiksi kirjanpitolain) nojalla välttämätön käsittely

 

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Henkilötunnus
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Asiakkaan ja Campadren välinen kirjeenvaihto
 • Tiedot asiakkaan ostoista

Laillinen peruste: Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen. Käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Jos tietoja ei luovuteta, Campadre ei voi täyttää lakisääteistä velvoitettaan eikä tämän vuoksi voi hyväksyä asiakkaan ostoa.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään siihen asti, kun osto on tapahtunut, ja 36 kuukauden ajan tämän jälkeen.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Väärinkäytösten ja petosyritysten estäminen ja ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitäminen

 • Asiakkaan yhteystietojen ja henkilötunnuksen vertaaminen muiden käyttäjien yhteystietoihin ja henkilötunnukseen sen varmistamiseksi, ettei asiakkaan tiedoilla ole luotu useampaa tiliä.

 

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot
 • Käytettävien laitteiden ja niiden asetusten tekniset tiedot (esimerkiksi IP-osoite, verkkoselainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, verkkoselain ja resoluutio)

Laillinen peruste: Laillisen velvoitteen tai oikeutetun edun toteuttaminen. Jos käsittelylle ei ole laillista velvoitetta, käsittely on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa oikeutetun etunsa estää Palvelun väärinkäyttö tai estää, torjua tai selvittää Campadreen kohdistuvia rikoksia.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään pisimmillään 36 kuukautta niiden keräämisen jälkeen.

 

Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Palvelun parantaminen

 • Analyysi siitä, miten asiakas käyttäjänä käyttää Palvelua, mitä asiakas klikkaa ja kuinka kauan asiakkaan käynti tietyillä sivuilla kestää
 • Palvelun mukauttaminen muuttamalla käyttöliittymää ja muokkaamalla näkymää siten, että eniten käytetyt toiminnot saavat enemmän tilaa

 

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Sukupuoli
 • Palvelun käytön perusteella muodostunut tieto (mitä asiakas on klikannut, miten asiakas on kirjautunut sisään, mitä tuotteita asiakas on katsellut ja kuinka kauan asiakas on tuotteita katsellut)
 • Käytettävien laitteiden ja niiden asetusten tekniset tiedot (esimerkiksi IP-osoite, verkkoselainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, verkkoselain ja resoluutio)
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Asiakkaan ja Campadren välinen kirjeenvaihto
 • Tiedot asiakkaan ostoista

Laillinen peruste: Oikeutettu etu tarjota asiakkaalle parempi Palvelu. Käsittely on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa oikeutetun etunsa tarjota asiakkaalle jatkuvasti paremman Palvelun sen perusteella, miten Palvelua tosiasiallisesti käytetään.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään 36 kuukautta niiden keräämisen jälkeen.Tarkoitus

Suoritettavat käsittelytoimet

Henkilötietoryhmät

Tässä selosteessa mainittujen käsittelytoimien suorittaminen

 • Tässä selosteessa mainittujen henkilötietoryhmien siirtäminen Campadren IT-ympäristöä ylläpitävien IT-järjestelmien toimittajille, esimerkiksi kun Campadre tallentaa asiakkaan tietoja pilveen, tai markkinointipalveluiden toimittajille markkinoidakseen tarjouksia asiakkaalle

 

 • Kaikki edellä tässä tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietoryhmät

Laillinen peruste: Oikeutettu etu suorittaa tämän selosteen käsittelytoimia. Käsittely on välttämätöntä, jotta Campadre voi toteuttaa oikeutetun etunsa suorittaa tässä selosteessa mainitut käsittelytoimet.

Säilytysaika: Tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tosiasiallisesti käsitellään joidenkin tässä selosteessa mainittujen säilytysaikojen mukaisesti. 

Kuinka Campadre kerää henkilötietoja?

Campadre voi saada henkilötietoja kahdella tavalla:

Henkilötietojen vastaanottaja ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Campadre voi rekisterinpitäjänä ulkoistaa edellä määritellyt käsittelytoimet kumppanille tai toimittajalle, esimerkiksi logistiikkayrityksille asiakkaan ostamien tavaroiden kuljetusta varten, välttämättömästä ylläpidosta vastaaville IT-toimittajille sekä media- ja mainostoimistoille. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan mainituissa tarkoituksissa. Jotkin kumppanit ja toimittajat voivat harjoittaa osaa toiminnastaan EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa (niin kutsutuissa kolmansissa maissa). Tietoja siirretään ainoastaan sellaisiin maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittävä tai joissa toimittajalla on käytössään oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen väline, jolla tietojen turvallisuus taataan.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus

Asiakas voi milloin tahansa Omien sivujen kautta saada tai poistaa häntä koskevat henkilötiedot taikka rajoittaa niiden käsittelyä. Asiakkaan on hyvä huomioida, että pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta tai niiden poistamisesta voi tarkoittaa sitä, ettei Campadre voi tarjota Palvelua asiakkaalle.

Yhteystiedot

Halutessaan käyttää oikeuksiaan asiakas voi ottaa yhteyttä Campadreen alla olevien osoitteiden kautta:

GDPR@members.com

Campadre

Sankt Göransgatan 63

112 38 Stockholm